top of page
teal-stethoscope-on-wooden-table-3758748

Sycai Medical empodera als professionals sanitaris a través de la IA

Automatitzem la detecció i vigilància de lesions precanceroses a l’abdomen mitjançant un auxiliar de radiologia disruptiva

Sycai Medical

Sycai Medical

El nostre producte Sycai Medical és un assistent que ajuda als radiòlegs a detectar lesions quístiques pancreàtiques, predir el seu potencial maligne i presentar casos similars per verificar el diagnòstic.

Aquest tipus de lesions poden evolucionar cap a càncer de pàncrees, la quarta causa de mort per càncer a Europa amb un temps de supervivència mitjà des del diagnòstic inferior a 5 mesos i actualment sense un mètode eficaç de diagnòstic precoç.

 

El tractament del seguiment de les lesions pancreàtiques condueix a proves repetitives d’imatge de per a la vida, degut a la dificultat de predir quines seran malignes i quines es mantindran benignes. La capacitat de predir la seva evolució és la clau per augmentar la detecció precoç de càncer de pàncrees i optimitzar els tractaments de seguiment.

Aquest product encara no té el marcatge CE europeu.

Technology

Tecnologia d’última generació

Integrable
 • Integrat al PACS de l’hospital

 • Ofereix resultats abans que els radiòlegs hagin fet clic

 • Revisa tots els TACs i RM (la majoria de les lesions quístiques pancreàtiques es troben accidentalment)

Senzill
 • Interfície senzilla i intuïtiva que redueix el període d'adaptació

 • Els metges poden ocultar fàcilment la màscara de programari per evitar exàmens parcials

 • Reuneix els coneixements recollits després de milers d’exàmens amb un clic

Segur
 • Segueix tots els protocols de seguretat

 • Assegureu la protecció de dades del pacient

 • Les dades dels pacients són locals i no són emmagatzemades ni gestionades per altres

Offline
 • Funciona localment en qualsevol PC

 • No necessita connexió a Internet (adequat per a zones remotes)

 • Evita problemes d’ús a causa de connexions inestables o consultes múltiples

Press

Reconeixements i premis

CIDAI.PNG

Sycai Medical inclosa al Llibre blanc de CIDAI sobre la IA aplicada a la salut

Awards
bottom of page